Homélie de Monseigneur José Moko du Jeudi Saint 2022:

Cliquez ici pour le télécharger:  Homélie jeudi saint 2022

Textes : Ex 12, 1-8.11-14 ; 1Co, 11, 23-26 ; Jn 13, 1-15

Bampangi batondama,

  1. Bubu yai ikele Kiya ya santu. Na kilumbu yayi, dibundu ya mvimba kele sungimina mambu tatu ya nene ye ya mfunu kibeni sambu na luzingu na beto bakristu. Mambu yina ikele : kisakramento ya Ukaristia (Misa), Kisakramento ya Ntumba ye nsiku ya lutondo.

  2. Kiya ya santu ikele kilumbu wapi Mfumu Yezu kudiaka madia ya nsuka, yandi kabisaka mampa ti balongoki na yandi, ye yo ikele mpi kilumbu wapi yandi pesaka bo kiyeka ya kufula na kutambika na Nzambi kimenga ya mpa ya Ngwakana ya kukonda nsuka sambu na kusungiminaka yandi ya kukipesaka bonso madia. Na pwelele, yo ikele kilumbu ya yandi gangaka bisakramento yai zole ya lutondo. Yo yina, na malongi na mono ya bubu mono ke tubila mpi bisakramento yayi ya ikele ya kusimbama : ukaristia ti ntumbama.

    1. Donné à la Cathédrale Saint KIZITO

      le 14 Avril 2022

      + José MOKO EKANGA, Evêque d’Idiofa